Sök produkt:

Miljöarbete

Vi tycker att naturen är fantastisk, och vi hoppas kunna inspirera fler människor att ge sig ut i den. Anledningen är enkel. Det är där vi vill tillbringa vår fritid. Det är därför vi gör vårt bästa för att integrera miljövård i alla delar av vår verksamhet. Inom Fjällräven Classic har miljömedvetenhet alltid funnits med som en självklar del av arrangemanget.

Fjällräven Classic - Miljömärkt event

Fjällräven Classic har varit miljömärkt av stiftelsen Håll Sverige Rent varje år sedan 2010. Miljömärkt Event är en miljömärkning och ett stöd till arrangörer som aktivt vill minska sin miljö- och klimatpåverkan och visa det för andra. Genom aktivt arbete med miljöfrågor skapas ett mervärde för både besökare/deltagare, sponsorer och arrangören själv. Dessutom minskar det belastningen på miljön!

Fjällräven Classic har under flera år målmedvetet arbetat för att utbilda, informera och inspirera både deltagare och funktionärer att ta ansvar för miljön.

Med hjälp av kriterierna för Miljömärkt Event har Fjällräven Classic tagit ytterligare ett steg för att systematiskt minska arrangemangets belastning på miljön. Återbruk, återvinning och en minskad resursanvändning är prioriterade områden, likaså att deltagarna ska lämna så få spår som möjligt efter sig längs leden.

Miljöpolicy för Fjällräven Classic

• Fjällräven Classic ska vara ett miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut och i våra val av samarbetspartners.

• Fjällräven Classic går av stapeln i en unik fjällmiljö som vi vill bevara och värna om för att framtida generationer skall kunna uppleva den.

• Fjällräven Classic ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar en hållbar utveckling.

• Miljöarbetet skall successivt förbättras - Fjällräven Classic strävar efter minskad miljöbelastning, förebyggande av föroreningar, samt att åstadkomma ett miljösäkrat arrangemang.

• Fjällräven Classic har de nationella miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag har antagit som vägledning i miljöarbetet.

• Fjällräven Classic ska följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som arrangemanget berörs av.

För att få dina paket före julafton, beställ innan: 2015-12-17T15:00 Vi har förlängd returrätt till 15 januari 2016 för beställningar gjorda mellan 20 november - 31 december 2015