Sök produkt:

Ekonomi

Sund ekonomi en grund för hållbarhet

Det kan låta som en paradox att ekonomi skulle vara en del av hållbarhetsarbetet. Men sunda finanser är en förutsättning för att kunna leva upp till åtaganden inom miljö och sociala frågor. Kruxet är att traditionella lönsamhetsmått varit dåliga på att fånga upp hållbarhetsaspekter i verksamheten. Här har det dock hänt en del på senare år och sedan 2013 följer vi GRI:s riktlinjer för social redovisning.

Vi är övertygade om att en god ekonomisk utveckling i företaget innebär vi kan övertyga fler – leverantörer, partners, ägare och till och med branschkollegor – att göra gemensam sak i kampen för hållbarhet, både i friluftslivet, i tillverkningsled och affärer i allmänhet.

Stabila relationer

Vi lägger stor vikt vid att utveckla stabila affärsrelationer med våra leverantörer och affärspartners. Det är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt även med miljö och sociala utvecklingsfrågor på olika håll i världen. Alla leverantörer får skriva under vår uppförandekod, Code of Conduct, och ska efterleva den på varje sätt. Vi diskuterar löpande dess innebörd och erbjuder utbildning och support till leverantörer som frågar efter det.

Innovation

Genom hela Fjällrävens historia har vi drivits av en stark kultur av innovation. Förmågan att tänka nytt är en nyckelfaktor för att utveckla verksamheten i en allt mer hållbar riktning. Vi letar ständigt efter nya lösningar, förbättrade och miljöbra material och produktionssätt, och strävar efter arbeta mer effektivt och hållbart längs hela produktionskedjan. Självklart värdesätter vi leverantörer och partners som drivs av samma patos.

Läs mer: Om produktutveckling och vägen till nya friluftsprodukter

Ladda ner: Fjällräven Code of Conduct (pdf)