Sök produkt:

Djuransvar

Ingen levandeplockning, ingen tvångsmatning, ingen mulesing

Att djur far illa för att vi människor ska tillgodose våra intressen är aldrig försvarbart. Fjällräven har aldrig accepterat att djur behandlas illa i tillverkningen av våra produkter. När djur på något sätt ingår i vår produktion, ska de födas upp och behandlas på ett etiskt försvarbart sätt och de får aldrig skadas eller utsättas för smärta på grund av ovarsam hantering.

Djur ska behandlas med respekt

Fjällrävens inställning till djurskydd regleras i vår uppförandekod, Code of Conduct, som alla våra underleverantörer måste godkänna och skriva under. Det här är en sammanfattning av våra ställningstaganden:

• Vi accepterar inte plockning av levande gäss och inte heller tvångsmatning utan använder enbart högkvalitativt dun från kontrollerade leverantörer, där dunet är en biprodukt från livsmedelsproduktion. Under 2010 fick vi ett hedersomnämnande för vår dunhantering.

• Vi använder inte äkta päls, varken i klädesplagg, accessoarer eller andra produkter. Istället använder vi vår syntetiska päls, Arctic Fur.

• Vi accepterar inte mulesing, det kirurgiska ingrepp som utförs på merinofår i Australien med syfte att förebygga angrepp från fluglarver. Därför köper vi bara in ull från leverantörer som kan garantera mulesing-fri merinoull.

Stödprojekt för skandinaviska fjällrävar

Förutom djuransvar i produktion, stödjer vi sedan början av 1990-talet projekt som syftar till att bevara den utrotningshotade skandinaviska fjällrävsstammen. Stödarbetet bedrivs i samarbete med Stockholm Universitet.

Ladda ner: Fjällräven Code of Conduct (pdf)