Sök produkt:

Material och produktion

Minska, återanvänd och återvinn

Fjällrävens mål är att göra produkter som håller länge, är slitstarka, rena och funktionella. Den här typen av beständighet kräver ett medvetet synsätt genom hela produktlivscykeln. Resan mot en mer hållbar framtid börjar med de allra första idéerna i designfasen och slutar inte förrän produkten är helt utsliten, och förhoppningsvis återvunnen, efter åratal av äventyr.

När vi överväger att börja använda ett nytt material i våra produkter tar vi god tid på oss att utvärdera resurseffektivitet, kvantiteter, kemisk komposition etc. innan vi bestämmer oss för att gå vidare. Vi jämför material och strävar efter att välja de med bäst miljöprofil. Naturligtvis tittar vi på förnybarhet och om materialet är nedbrytbart eller återvinningsbart.

Tillämpat på olika aspekter av begreppet hållbarhet kan vår produktionsfilosofi sammanfattas så här:

• Vi försöker använda processer som är så snälla mot miljön som möjligt och som minimerar förbrukningen av vatten, kemikalier och energi.

• Vi använder återvunna och ekologiska material när det går, utan att kompromissa med krav på slitstyrka.

• Vi strävar efter att arbeta så energieffektivt som möjligt och att planera och optimera transporter för att minska koldioxidutsläpp.

• Vi tillämpar en försiktighetsprincip när det gäller kemikalier, undviker giftiga och farliga kemikalier så långt det är möjligt, och söker ständigt efter mer miljömässigt sunda alternativ.

• VI försöker få användning för spillmaterial i produktionen.

I två produktserier – Numbers och Eco-Shell – har vi utgått från ett ambitiöst hållbarhetsperspektiv för att se vad som är möjligt och inte. De lösningar i dessa serier som visar sig vara skalbara håller nu på att appliceras även på andra produkter.

Samarbete med Sustainable Apparel Coalition

För att få ett mer systematiskt angreppssätt i vårt arbete, och för att lära av och dela erfarenheter med andra framsynta företag, har vi gått med i Sustainable Apparel Coalition. SAC är en branschöverskridande grupp med över 80 ledande kläd- och skoföretag och ideella organisationer som strävar efter att minska de miljömässiga och sociala effekterna av kläd- och skotillverkning världen runt.