Sök produkt:

Klimatkompensation

Uppväxling mot förnybara energikällor

Klimatförändringar är troligen vår tids största utmaning. Som globalt företag, med tillverkning och försäljning jorden runt, har vi ett obestridligt ansvar att minska utsläppen av växthusgaser. Därför driver vi ett kontinuerligt arbete för att förbättra vår energieffektivitet, öka andelen grön el som används och planera och optimera transporter. Målsättningen är att minska CO2-utsläpp med 25 procent fram till år 2020 och att bli koldioxidneutrala senast 2025.

Klimatkalkyler ökar medvetenheten

Klimatkompensation är ett led i arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Alla plagg i Eco-Shell-serien klimatkompenseras.

Att vi klimatkompenserar innebär inte att vi frånsäger oss ansvaret för att minska våra utsläpp – tvärtom hjälper det oss att reda ut vilka delar i verksamheten som är i störst behov av åtgärder. 

Stöd till förnybara och certifierade energiprojekt

Det finns olika sätt att klimatkompensera, och vi har valt att stödja förnybara energiprojekt som granskas och verifieras av FN. Projekten har dessutom certifierats enligt Gold Standard, en oberoende kvalitetsmärkning av koldioxidbesparande projekt som stöds av mer än 60 frivilligorganisationer, däribland Greenpeace International och WWF International.

Certifieringen ställer höga krav på projektens kvalitet och trovärdighet och innebär att vi kan vara säkra på att de ger den klimatnytta som är syftet med dem.