Sök produkt:

article

Arbetsmiljö

Säkra förhållanden för våra medarbetare

Säkerheten för våra medarbetare kommer alltid i första rummet. Och säkerheten har lika stor betydelse när det gäller dem som är direkt anställda av Fjällräven, som för dem som arbetar för någon av våra leverantörer eller samarbetspartners. Vi accepterar aldrig någonsin användning av farlig utrustning, osäkra lokaler eller arbetsmiljöer som inte håller en grundläggande standard.

Våra medarbetares arbetsmiljö måste vara säker och hygienisk och vi arbetar kontinuerligt med att förhindra arbetsplatsolyckor och minimera hälsorisker. Alla typer av ofredande, diskriminering eller hotfullt beteende är strikt förbjudet.

Vår egen Uppförandekod används som en guide i dessa frågor, liksom principerna som slås fast i United Nations Global Compact. Båda dessa dokument hjälper oss att hantera situationer som involverar motstridiga intressen och förstå hur man bäst ska lösa problem när intressekonflikter uppstår, till exempel när lagar, avsikter och samhällets synsätt på något sätt inte går ihop. Vi vill skapa kommunikationsvägar och få till stånd en dialog och samarbete med våra partners och leverantörer, för att hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning med förbättrade arbetsförhållanden som övergripande mål.

Ladda ner: Fjällräven Code of Conduct (pdf)