Sök produkt:

article

Att vada

Vada tryggt och säkert

Vadning är ett av de mest riskfyllda momenten på fjällturen och du bör välja en färdväg som ger så säkra vad som möjligt. På platser där det saknas broar och naturliga övergångar måste du planera vadet noggrant.

Vatten i fjälljokkarna håller ofta en låg temperatur och kylan och strömhastigheten kyler snabbt ner musklerna, vilket kan leda till smärta, känselbortfall och balanssvårigheter. Att du fastnar, skadar dig eller faller med ryggsäcken och trycks ner under ytan är andra risker när du korsar ett vattendrag.

Vattenflödet varierar

Kraften i vattnet varierar över dygnet. Under morgontimmarna är vattenflödet normalt sett lägre, eftersom avsmältningen från snöfält och glaciärer avtar på natten. Det innebär normalt att det är bäst att vada tidigt på dagen. Tänk dock på att regn under kvällen och natten ökar avsmältningen. I låglandsterräng har åar och andra vattendrag oftast ett jämt vattenflöde över dygnet. Här ser ofta sikt-, botten- och strandförhållandena också mycket annorlunda ut, jämfört med vattendrag i fjällmiljö.

Reka alltid

De minst riskfyllda vadställena finns där vattnet breder ut sig och förgrenar sig i flera strömfåror, vid vattendelaren, och ovanför biflöden. Välj övergångar där det är som bredast, här är det som regel också grundast och minst strömt. Reka först, vada uppströms och som sagt gärna på morgonen. Tänk på att riskerna ökar påtagligt när vattnet når över knät och upp mot midjan.

Om det är för strömt eller djupt, gå uppströms längs jokken - ju färre tillflöden från andra vattendrag, desto mindre vatten.

Ta hjälp av en stav

Det är enklast att vada med stöd av vandrarstav eller liknande, både för att hålla balansen och för att ha koll på djup och bottnens utseende. Om ni är fler bör ni låta den mest erfarne vada först och eventuellt fästa en lina på andra sidan som de andra kan hålla i. De efterföljande förflyttar sig då längs linan med båda händerna på den och kroppen vänd uppåt, mot strömmen.

Undvik helst att vada två och två, för faller en faller oftast båda.

Viktigt att tänka på:

• Innan du inleder en övergång bör du knäppa upp höftbälte och axelrem på ryggsäcken så att du kommer loss snabbt om du faller.

• Vada inte barfota – gympaskor, sandaler eller kängor ger grepp och skyddar mot vassa stenar.

Om du skulle ramla

Om oturen är framme och du faller är det viktigt att du snabbt kränger av dig ryggsäcken och, om det är möjligt, försöker hålla fast vid den. I bästa fall ska ryggsäcken hamna mellan dig och den strand du är på väg mot.

För att ta dig in till sidan i kraftig ström använder du forssimningsteknik: ryggläge, med fötterna nedströms och vid vattenytan. Styr in mot land med hjälp av armarna, gärna med kroppen i ungefär 45 graders riktning mot strömfåran. Huvudet är vridet mot landsidan och fungerar som ett roder. Försök läsa av vattnet så att du inte krockar med stenar eller andra hinder. Sätt inte ner fötterna mot bottnen förrän du har landkänning eller når ett bakvatten, eftersom du annars riskerar att fastna mellan stenar. En fastklämd fot mellan ett par stenar och vattentryck mot kroppen kan resultera i benbrott eller ledskador.

Chansa aldrig

Det finns mycket att säga om vadningsteknik, och de råd som ges här är bara en kort sammanfattning. Om du ska ge dig ut i vildmarken är det lämpligt att lära sig fler tekniker för säkra vad, och hur du agerar ifall olyckan är framme. Det viktigaste rådet är hursomhelst att aldrig chansa. Det är alltid bättre att vandra en längre väg för att få ett säkrare vad.