Sök produkt:

article

Bivack

Trygghet i nöd – eller bekväm boplats i snön

Tanken på att bo i snö kan väcka lite tveksamhet hos den som aldrig prövat. Men faktum är att en välbyggd snöbivack är ett ypperligt boendealternativ. Det är tyst och vindskyddat, och jämfört med att bo i tält också förhållandevis varmt – temperaturen inuti brukar vara enbart några få minusgrader. Hur som helst kan bivacken bli ett nödvändigt alternativ om du behöver söka skydd i dåligt väder. Provgräv gärna en fin dag, för precis som med det mesta är det övning som ger färdighet – och när vinden ryter är det inte läge att stå och fundera på grävteknik.

En nödbivack måste byggas snabbt. Skidor, stavar och vindsäck får komplettera snön som byggmaterial. Det är också viktigt att du använder en snösond för att ta reda på hur djup snön är. Ett generalfel många nybörjare gör, är att gräva öppna diken för att sedan försöka få till block utanför. Då är det bättre att skära till blocken medan man gräver – en teknik som också innebär att du kan arbeta mer skyddad ju längre grävandet fortskrider.

• Den enklaste varianten av nödbivack är en öppen liggrop, ofta det enda alternativet på platser där snödjupet är begränsat. Liggropen är ett dike som du täcker med skidor, stavar och vindsäck. Inte särskilt komfortabelt, med andra ord, men du kommer i skydd från vind och snödrev.

• Om snödjupet tillåter – minst 1,5 meter – är en nödgrop med sittplatser ett bekvämare alternativ. Även denna täcks med skidor och stavar som ett bjälklag, och med vindsäcken ovanpå. Lägg snöblock och snö på taket och använd en ryggsäck som dörr.

• Hittar du en driva blir grävarbetet lättare. I den så kallade nödkantgropen utnyttjar du sluttningen och gräver ”inåt”, med samma teknik som när man bygger en riktig snöbivack. En fördel med denna typ av nödbivack är att den kan byggas ut om ni måste stanna längre tid.

Öva är enda sättet att lära sig

Att läsa sig till hur man bygger en bivack är förstås omöjligt. Du behöver öva ute i snön, gärna under ledning av någon erfaren person. På många fjällstationer arrangeras kurser och även fristående arrangörer har fjällsäkerhetskurser där bivackbygge ingår. Gå en sådan kurs, och använd en vackert väder-dag med familj eller vänner att bygga en ”snögrotta”.

Även om vi här inte kan gå in i detalj på hur olika bivackmodeller byggs, finns det några säkerhetsaspekter som är värda att lyfta fram:

• Gräv aldrig i ett lavinfarligt område. Medan du gräver måste du också se till att din utrustning inte ligger på en plats där det riskerar att rasa ner snö och begrava den.

• Om du bygger i en driva, välj ett så högt läge i den att du kan se över kanten. Om det snöar under natten ska du kunna komma ut genom att gräva dig rakt upp. Längre ner i ravinen kan det dreva in flera meter snö, och då finns det inte en chans att ta sig ut.

• Gör ett par ventilationshål, cirka 10 centimeter breda, rakt uppåt med en stav. Låt gärna staven sitta kvar i hålet så att det kan rensas om det snöar. Ventilerna är till för att få in frisk luft och för att reglera temperaturen.

• Syret i bivacken räcker. Dels finns syre i själva bivackutrymmet, dels i den omgivande snön. Om du blir kvar under längre tid måste du emellertid skrapa av den isbark som bildas på väggarnas och takens insida för att bivacken inte ska bli för tät.

• Att bygga i ”gotisk stil”, med ett valvformat tak, minskar snöns tendens att sjunka ihop med varmare temperatur.

• Om innetemperaturen i bivacken blir så hög att det börjar droppa från snön bör du vidga ventilationshålen eller öppna upp i ingången så att det åter blir minusgrader.

• På grund av risken för kolmonoxidförgiftning bör du inte laga mat inne i snöbivacken. Värm vatten och fyll på termosar och varmvattenflaskor utanför bivacken.

Förutom ovanstående råd bör du tänka på att hålla kläder och utrustning torra och fria från snö. Det kan till exempel vara bra att lägga en skida närmast väggen för att undvika att du i sömnen rullar in mot den och blöter sovsäcken.