Sök produkt:

Dunets väg

Fjällrävens dun är en högkvalitativ biprodukt från livsmedelsproduktion. Vi arbetar exklusivt med en dunleverantör som i sin tur arbetar med utvalda farmar och ett enda slakteri. Alla inblandade arbetar enligt vår uppförandekod, Fjällräven Code of Conduct, som bland annat reglerar gässens välbefinnande under uppfödning, förhållanden vid transporter, slakt med mera.

Fjällrävens kvalitetskontrollanter övervakar processen genom regelbundna inspektioner, både föranmälda och oanmälda, längs hela produktionskedjan. Förhållandena granskas också regelbundet av en oberoende svensk veterinär. Dunets kvalitet och renhet kontrolleras av oberoende testinstitutet IDFL, International Down and Feather Laboratory.

Vår dunprocess, från kyckling till färdig dunprodukt:

Uppfödning

Fjällräven har en kontrakterad dunleverantör i Yangshou-provinsen i Kina, som i sin tur köper gäss från lokala uppfödare i närområdet. Gässen föds upp i en så naturlig miljö som möjligt; de kan gå fritt tillsammans och har tillgång till vatten att simma i. Levandeplockning och tvångsmatning är totalt förbjudet. Fjällrävens kvalitetskontrollanter inspekterar uppfödarna regelbundet och kontrollerar hur fåglarna lever, vad de utfodras med samt hur gässlingarna kläcks och föds upp. 

Transport

Avståndet från fågelfarmar till slakteri är begränsad. I samarbete med fågeluppfödare, transportföretag och slakterier har Fjällräven och djurskyddsexperter utvecklat metoder för en så stressfri transport som möjligt. Tillsammans bedriver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete för att göra transporterna ännu mer effektiva och ännu säkrare för fåglarna. Vi har bland annat utvecklat särskilda ramper för lastning och vi utbildar lastbilschaufförerna i försiktig körning som inte stressar fåglarna.

Slakt

Fjällrävens dunleverantör samarbetar med ett enda utvalt slakteri som ser till att slakt sker på ett så skonsamt sätt som möjligt. En representant från vår dunleverantör närvarar vid slakt för att säkerställa att Fjällrävens dun enbart hämtas från fåglar från våra utvalda uppfödare. Fjädrarna samlas upp och läggs i märkta specialsäckar som förseglas och transporteras till ett separat torkutrymme. Detta utrymme är endast avsett för Fjällrävens dun. När dunet har torkat packas det åter i Fjällräven-säckarna och transporteras till dunleverantören för slutbearbetning.

Bearbetning

Hos dunleverantören tvättas dunet med ett miljövänligt shampo och torkas i speciella torktumlare. Vattnet renas och filtreras innan det släpps ut. Därefter körs dunet i en maskin som separerar dun med olika kvalitet, varpå det packas i nya säckar som plomberas. I Fjällrävens produkter används enbart dun med högt CUIN (ett mått på dunets fluffighet och förmåga att binda luft som isolerar), övrigt dun säljs vidare.

Det tvättade dunet testas av oberoende testinstitutet IDFL, International Down and Feather Laboratory, som fastställer kvaliteten. Dunprov från IDFL:s tester sparas också så att jämförande tester kan göras på de färdiga plaggen. Efter test märks dunet med Fjällrävens namn samt kvalitet, kvantitet och sammansättning. På så vis kan varje leverans ursprungsbestämmas. Därefter skickas det till våra fabriker för tillverkning av de färdiga produkterna. 

Tillverkning

I fabrikerna används endast dun från Fjällräven-märkta säckar för stoppning av Fjällrävens produkter. Fjällrävens kvalitetskontrollanter finns på plats för att se till att rätt dun används när jackorna, sovsäckarna och de andra dunprodukterna sys. Slumpvisa kontroller av dunet genomförs och dubbelkontrolleras med hjälp av stickprov tagna av IDFL. När alla moment är genomgångna har vi en ny produkt som snart är på väg mot butiken.

Envishet i alla led

Tack vare ett envist arbete med ett fåtal utvalda farmar, nära samarbete med slakteriet och noggrann hantering av de förseglade dunsäckarna kan vi vara säkra på att leva upp till vårt dunlöfte: bara etiskt producerat dun i våra produkter, och bara dun med exakt den höga kvalitet som det ska vara.

Följ produktionen på plats i Kina i vår dun-film

Ladda ner:
 Fjällräven Code of Conduct (pdf)

För att få dina paket före julafton, beställ innan: 2015-12-17T15:00 Vi har förlängd returrätt till 15 januari 2016 för beställningar gjorda mellan 20 november - 31 december 2015