Sök produkt:

article

Fakta fluorkarboner

Perfluorerade ämnen med mindre trevliga egenskaper

Perfluorerade kemikalier (PFC:er) är en rad kemiska ämnen som ingår i en större grupp som kallas fluorkarboner. De kan ha mycket varierande sammansättning och miljöprofil men några egenskaper har gjort dem flitigt använda, både inom friluftslivet och i andra sammanhang. De är bland annat vatten- och smutsavvisande – vilket är bra om man till exempel ska behandla regnplagg eller ryggsäckar.

Dessa kemikalier har dock visat sig ha även andra, mindre önskvärda, egenskaper. Som kemiska föreningar är de stabila, de bryts mycket långsamt ned i naturen. Dessutom lagras de i kroppen, forskare kallar det för att de är bioackumulerande. Det finns tecken på att de kan påverka fortplantning och hormonproduktionen hos däggdjur. De misstänks orsaka cancer och kan färdas långa sträckor – de har påträffats ända upp i polarområden och avlägsna bergsområden.

I luften omkring oss

Mätningar utförda av olika forskarteam visar att perfluorerade ämnen finns i luft och vatten över hela jorden. Man kan tala om en grundförorening som vi tyvärr inte kommer undan, hur gärna vi än vill.

De skadliga egenskaperna hos perfluorerade ämnen är skälet till att vi gått över till fluorkarbonfria impregneringar både i vattentäta kläder och andra produkter som behandlas för att få en vatten- och smutsavvisande förmåga.