Sök produkt:

Från ritbord till skogen

Utvecklingsarbete kräver både fritt flygande idéer och struktur, och kreativt arbete låter sig inte alltid beskrivas i ett linjärt flöde. Men om vi generaliserar lite kan utvecklingsprocessen beskrivas så här.

Identifiering av behov

Allt börjar med att vi uppfattar ett behov. Ofta får vi uppslag när vi själva är ute i naturen, både kortare helgturer och längre äventyr. Det händer också att vi får idéer när vi pratar med användare eller i brev vi får. Allt samlas upp i våra skissböcker.

Skisser och modeller

Med utgångspunkt i dessa anteckningar och utkast börjar skissarbetet. Med över 50 års erfarenhet av vad som fungerar i naturen tittar vi på vad som är viktigt för det användningsområde den nya produkten är avsedd, och vi väljer detaljer och lösningar som matchar de kriterier vi ställt upp. Ofta gör vi enkla modeller, det kan vara en bågkonstruktion för att se hur stor volym ett tält har, och justerar stort och smått.

Prototyper och noggranna tester

Efter ett antal avstämningar inom vårt utvecklingsteam är det dags att ta fram kompletta prototyper för tester och utvärdering på olika plan. Oberoende textillaboratorier testar rivstyrka, nötningsbeständighet, vattenpelare och flera andra egenskaper hos materialen. Men viktigast är ändå testerna av hur utrustningen fungerar i praktiken. En rutinerad testpatrull under ledning av utrustningsexpert Johan Skullman  skärskådar prototyperna under flera månader ute i fält. De påfrestningar de utsätts för under dessa tester motsvarar flera år av normalt användande. 

Och ännu mer tester

Designteamet ger sig också ut på egna testturer. Nästan alltid upptäcker vi detaljer som kan göras bättre, saker som fungerar bra i vissa förhållanden och användningsområden, men mindre bra i andra. Det blir ofta ett antal prototypversioner, men när vi gjort de anpassningar som behövs och alla parametrar stämmer – då har vi en färdig produkt, redo för äventyr.