Sök produkt:

article

Förebyggande

Alltid torr, varm och mätt

Med några grundläggande och enkla rutiner förebygger du problem med kylskador. Tumregeln är att alltid vara torr, varm och mätt. Här är en checklista:

I början av varje dag

• Förbered mat och dryck.
• Planera tid för pauser och måltider.
• Se till att ha en färdplan för dagen och minst en, gärna fler, alternativa planer om omständigheterna förändras. Tänk också ut vid vilka lägen ni ska fatta beslut om att använda er av en alternativ plan.
• Kontrollera temperatur, vind och väderleksutsikter.
• Kontrollera kläder och utrustning.
• Börja dagen torr, varm och mätt.

Medan du är ute

• Växla tempo beroende på kyla och väder.
• Anpassa kläder efter omständigheterna – är allt torrt?
• Var uppmärksam på allmäntillstånd hos alla i gruppen.
• Kolla händer, fötter och ansikte (vita fläckar/känselbortfall).
• Ät och drick med jämna mellanrum.
• Om vädret förändras och det till exempel börjar blåsa kraftigt: vänd om eller sök skydd.

I slutet av dagen

• Sköt om personlig hygien.
• Inspektera händer och fötter.
• Massera gärna fötter och smörj in händer med fet salva för att undvika självsprickor.