Sök produkt:

article

Första hjälpen

Skydda den skadade mot kylan

Skadesituationer känns snabbt mycket stressande i vintermiljö. Inte nog med att du eller din vän kanske har ont, ni befinner er långt bort från allmänna vägar och kvalificerad medicinsk hjälp och är dessutom utsatta för kyla och vind. Sjukvårdsinsatserna är desamma som vid alla akutsituationer, men du måste dessutom undvika att utsätta den skadade för följdrisker, framför allt nedkylning.

Första hjälpen handlar om att rädda liv i livshotande situationer men också om att ta hand om mindre skador eller lindriga sjukdomar så att de inte förvärras. Tidigare pratade man ofta om en ABC-rutin, där bokstäverna stod för Andning, Blödning, Chock. Idag använder yrkesfolk, exempelvis ambulanssjukvården, sig av förkortningen ABCDE för att beskriva de olika stegen vid akut omhändertagande, där bokstäverna har lite annan betydelse än föregångaren:

A = Airway management and cervical spine stabilization – att skapa fria luftvägar och stabilisera hals och rygg.

B = Breathing – att kontrollera andning, och ifall sådan saknas: ge andningshjälp.

C = Cirkulation and bleeding – att kontrollera puls/blodtryck och stoppa blödning.

D = Disability – att kontrollera medvetandegrad och rörelseförmåga.

E = Expose/Environment – skydda den skadade mot exponering från omgivningen och göra en mer noggrann kroppsundersökning.

I vanliga omständigheter är det momenten A, B och C som är de viktigaste att behärska: att kunna ge andningshjälp, stoppa blödning och förebygga cirkulationsrubbningar. Samtidigt har det sista momentet – att skydda den skadade – extra relevans när vi befinner oss i vintermiljö.

Hitta lä, skydda mot kylan

För att undvika hypotermi måste du skydda den skadade från markkyla och vind. Lägg personen på ett liggunderlag och förstärk med kläder eller en sovsäck. Du kan också ge varm dryck om den skadade är vid medvetande. Tänk på att en större blödning minskar blodcirkulationen i kroppen och därför kan bidra till ett nedkylningsförlopp – ytterligare ett skäl till att det är så viktigt att kunna lägga tryckförband.

Kunskap ger handlingsberedskap

Att öva på att ge första hjälpen ökar chanserna att göra rätt i en akutsituation, samtidigt som osäkerheten och rädslan för att göra fel minskar. Flera organisationer anordnar kurser, bland annat Röda Korset. Det finns också sjukvårdskurser som är specialanpassade för friluftslivet. Leta upp en kurs i din närhet, och gå en. Det kan du ha nytta av i många situationer.