Sök produkt:

article

Göra upp eld

Eld ger trygghet och värme

Om det är någon ”överlevnadskunskap” som kan komma till användning i friluftslivet, så är det att känna till hur man gör upp en eld – och att behärska flera sätt. Elden ger trygghet, värme och ljus, du kan koka vatten och värma mat, och du kan använda den för att signalera efter hjälp i en nödsituation. Samtidigt måste du vara varsam så att din eld inte skadar marken eller sprider sig och startar en skogsbrand. Det kräver förstås extra försiktighet under varma och torra perioder på året.

En eld behöver värme, bränsle och syre i vissa proportioner för att brinna. Se till att öva och pröva olika tillvägagångssätt, till exempel under kortare turer med familj och vänner, så att kunskaperna sitter där när du verkligen behöver dem. Så här går du till väga:

1. Samla ved, tillräckligt mycket för att det ska räcka så länge du vill ha din brasa. Du ska inte behöva lämna elden obevakad för att hämta mer ved.

2. Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig eller skadar mark och växtlighet. Vid barmark är grus och sand bästa underlaget. Undvik platser med mycket rötter.

3. Bygg en eldstad, en ring med stenar eller en grop, och arrangera ett underlag med lösa stenar eller sand, så att du inte eldar direkt på marken.

4. Om du har tid: bygg en reflektor. Sätt två vertikala störar i varje ände och stapla sedan veden emellan dessa, ungefär som på en gammaldags gärdsgård. Reflektorn reflekterar värmen mot dig och fungerar även som torkställning för fuktig ved.

5. Tänd! När du fått fyr på det finaste tändmedlet, ofta torrt ris, bark och näver, fortsätter du att stegra grovleken till kvistar, grenar och sist huggen stock. Se till att ge utrymme för luft.

6. Håll koll på elden så att den inte sprider sig utanför eldstaden eller når din utrustning.

Lika viktigt att släcka

Du måste vara noggrann med att släcka elden och dubbelkolla så att inget kan flamma upp när du lämnat platsen. Rotbrand kan gå ner en bra bit i backen, med stor risk för återtändning. Av det skälet är torvmark, mossa eller jordig skogsmark inte lämpligt som underlag för eldstaden då elden kan ligga och pyra där under lång tid.

För att släcka häller du över vatten i flera omgångar. Om du har stenar i och runt din eldstad är det bra att flytta isär dem, då koncentrationen av värme kan göra att elden flammar upp på nytt.

Regler och begränsningar

Enligt allemansrätten får du inte bryta eller hugga ner levande buskar för att få bränsle till din brasa, och du får inte heller skala av näver från växande träd. Tänk också på att nationalparker och naturreservat kan ha särskilda restriktioner för eldning, det kan vara totalförbjudet eller enbart tillåtet på vissa iordningställda platser. Du är skyldig att själv ta reda på vilka regler som gäller för den plats du befinner dig på, till exempel via parkansvariga, länsstyrelser och turistbyråer. I nödsituation där det är fara för liv, ditt eller annan persons, är det emellertid tillåtet även i naturskyddade områden.

Tänd en eld – det här behöver du:

• Kniv, liten yxa/handsåg.
• Tändstickor i vattentät behållare.
• Eldstål – öva på hemmaplan så du vet hur det används.
• Något att starta elden med, exempelvis torr björknäver. Eller en tampong – fibrerna som skalas från den räcker till att få fyr på många brasor.
• En liten stump stearinljus gör att du sparar på tändstickor om brasan är svårtänd.