Sök produkt:

article

Hypotermi

Förvirring ett tecken på nedkylning

Hypotermi inträffar när kroppen inte kan hålla en normal kroppstemperatur. Det kan ske om du är våt, utsätts för stark vind eller om du på grund av exempelvis en skada måste sitta eller ligga still under en längre tid. Hypotermi ger en gradvis förlust av mental och fysisk förmåga och är en av de stora farorna under vinterturen.

Den normala kärntemperaturen i kroppen ligger på cirka 37,5°C vid vila. Redan när temperaturen sjunkit under 35°C börjar kroppen att skaka och man kan inte längre viljemässigt styra muskler. Förmågan att tänka rationellt och att koncentrera sig påverkas. Om hypotermin fortskrider minskar skakningarna för att till slut upphöra. Efter hand infinner sig ett apatiskt tillstånd där man inte kan hjälpa sig själv. Förmågan att tänka klart är borta och man kan inte svara på frågor.

Det är viktigt att ni observerar varandra i sällskapet. De första tecknen på hypotermi är kraftig huttring, dålig motorik, försämrat omdöme och apati. I det läget ska du se till att:

• Komma i skydd för vind och väta.

• Byta till torra kläder eller förstärka med ett isolerande lager.

• Ge varm, söt dryck om den nedkylde kan dricka själv. Tänk på att kolla temperaturen på drycken så att den inte bränns – något som en medtagen person kan ha svårt att känna av.

• Om den nedkylde ”bara” fryser – se till att han/hon rör sig. I vissa lägen kan du behöva hjälpa personen att faktiskt komma igång, kanske till och med vara lite brysk.

Allvarlig hypotermi är när kroppstemperaturen faller under 30°C. Personen förlorar medvetandet och det kan vara svårt att observera andning och hjärtslag. I det läget behövs professionell läkarvård och personen måste hanteras med mycket stor varsamhet. Det du kan göra, är att lägga personen i en sovsäck, gärna tillsammans med en värmeflaska. Om det är riktigt illa: kryp ner där själv för att dela med dig av din kroppsvärme. Du ska absolut inte sätta den nedkylde framför en stark värmekälla som en kamin eller en brasa – den påfrestning det ger på inre organ kan innebära direkt livsfara.

Det viktigaste att komma ihåg är att du ansvarar för de personer som du är ute med. Arbeta förebyggande genom att hålla koll på varandra så att alla äter, dricker och hela tiden anpassar sin klädsel.

Visste du att: En vanlig orsak till att människor fryser ihjäl, är att de inte längre kan använda sina händer. Håll vätskebalansen för att undvika självsprickor, smörj händerna med fett och tillämpa flerskiktsprincipen även för handskar. Använd alltid en tunn fodervante när du hanterar kalla föremål i metall.