Sök produkt:

Cookies, säkerhet & personlig Information

Fjällräven arbetar hårt för att du ska känna dig säker när du använder våra webbplatser. Därför har vi en policy som beskriver säkerhets- och integritetsfrågor som rör vår webbplats. Policyn täcker följande områden:

• Personlig information
• Kryptering
• Cookies
• Länkar
• Tekniska krav

Personlig information

Vi är ansvariga för den information du lämnar till oss om dig själv, och uppgifterna används inte utanför Fenix Outdoor E-Com AB. Du kan kontakta oss när som helst för att få veta vilken information vi har om dig. Fenix Outdoor E-Com AB följer den svenska lagstiftningen om datasäkerhet, personuppgiftslagen (PuL). Vi kan komma att uppge ditt namn och din adress till tredje part för att produkten ska kunna levereras till dig (till exempel till vår budfirma eller leverantör).

Vi kan också komma att skicka dina personuppgifter till tredje part för att analysera data och för att få hjälp kring marknadsföringen. Förutom vad som anges i denna integritetspolicy, kommer vi INTE att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt föregående samtycke, om det inte är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

När du beställer från Fjällrävens webbplats godkänner du att vi samlar in, lagrar och behandlar din information. Vi använder den här informationen för att genomföra vårt åtagande till dig och se till att du får den service du förväntar dig av oss.

Vi kan samla in följande personliga information från dig: titel, namn, adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, faxnummer, betalningsinformation och kontokortsuppgifter.

Vi kommer att använda din information för att skapa och administrera ditt konto (valfritt), behandla dina order, leverera de varor du har beställt, göra kreditkontroller, svara på dina frågor och identifiera besökare på vår webbplats. Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att ge dig information om produkter från Fjällräven, genom att skicka kommersiella meddelanden via e-post, förutsatt att du inte har angett att du motsäger dig att bli kontaktad för dessa ändamål. I syfte att få ditt medgivande kan vi dock komma att kontakta dig via e-post med information om andra produkter och tjänster. Om du föredrar att inte ta emot någon marknadskommunikation alls, kan du avbryta prenumerationen när som helst.

Om det uppstår problem när din order ska levereras kommer vi att använda informationen för att kontakta dig.

Vi kommer endast att behålla din information så länge som vi behöver enligt lagstiftningen eller för att leverera de tjänster som du har beställt. Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dina rättigheter - Du har rätt att få tillgång till den information om dig som behandlas av Fenix Outdoor, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att motsätta dig insamling och vidare behandling av din personliga information. Dessutom har du rätt att få felaktig information korrigerad vid behov.

Kryptering

I vår Internetbutik skyddas din information med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som krypterar all information som skickas mellan köparen och säljaren.

Cookies

Fjällrävens webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Dessa filer innehåller ingen personlig information. Det finns två olika typer av cookies: permanenta eller tillfälliga cookies (sessionscookies). Tillfälliga cookies lagras tillfälligt och tas bort så fort du avslutar webbläsarsessionen. Permanenta cookies lagras under längre tid, i en del fall permanent. Vi använder permanenta cookies för att se om du besöker vår webbplats igen, för att lagra dina inställningar och för att se vilka produkter du är intresserad av. Sessionscookies använder vi för att förbättra sidans funktioner, till exempel för att erbjuda en varukorg. Sessionscookies raderas i slutet av webbläsarsessionen.

Du kan blockera användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar så att den avvisar cookies. Om du gör det kan du dock inte använda alla funktioner på webbplatsen. Vår Internetbutik fungerar inte utan cookies. Det betyder att du inte kommer att kunna handla på vår webbplats om du har ställt in datorn till att avvisa cookies.

Cookies från tredje part - Vi använder eller tillåter cookies från tredje part (Google Analytics) som hjälper oss övervaka vår webbtrafik och se vilka produkter som har visats och hur ofta. Precis som våra egna cookies samlar dessa cookies från tredje part inte in någon personlig information.

Opt-Out of Google Analytics Tracking

Orsaken till att vi informerar dig om detta är Europadirektivet 2002/58/EC (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). Enligt detta måste alla som besöker en webbplats som innehåller cookies informeras om:

• Att webbplatsen innehåller cookies
• Vad dessa cookies används till
• Hur dessa cookies kan avvisas

Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking

Vår webbsida använder sig av tjänsten Google Adwords. Google AdWords är en reklamprogramvara som används på nätet av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Vi använder oss av denna tjänst med en såkallad remarketing-funktion, som ingår i Google AdWords-tjänster. Med hjälp av denna remarketing-funktion kan användarna av vår webbsida presenteras för andra webbsidor inom Googles displaynätverk också (på Google där man kallar detta för Google-annonsering eller på andra webbsidor), vilka är baserade på olika intressen. Interaktionen mellan användare på vår webbsida kommer därför att analyseras, t.ex. vad gäller vilka erbjudanden som användaren är intresserad av, och efter besöket på vår webbsida skickas användaren sedan vidare till andra sidor med en mer målinriktad reklam. Av denna anledning lagrar Google en siffra på dessa användares browsers, som har besökt just denna Google-tjänst eller andra webbsidor i Googles displaynätverk. Via denna såkallade cookie, alltså siffran, kan man upptäcka just denne besökare. Denna siffra tjänar endast till en entydig identifiering av en webbrowser på en bestämd dator och inte till identifiering av en person, och några personuppgifter lagras inte heller. Man kan avaktivera användningen av cookies hos Google genom att följa nedanstående länk och ladda ned denna såkallade plug-in: www.google.com/settings/ads/plugin. Man kan även göra detta genom att ändra inställningarna för reklam från Google via denna länk: http://www.google.com/settings/ads/. Vidare använder vi oss inom ramen för användningen av Google AdWords-tjänsten av såkallad Conversion Tracking. När man klickar på en av Googles insatta annonser fastnar en cookie för denna conversion tracking-tjänst på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, de innehåller inte några personuppgifter och tjänar därmed inte till någon personlig identifiering. Informationen, som inhämtas med hjälp av dessa conversion-cookies, tjänar till att ta fram statistik för conversion-tracking-tjänsten för våra AdWords-kunder, som har bestämt sig för att använda sig av tjänsten Conversion Tracking. Man kan förhindra en sådan här lagring av cookies genom en motsvarande inställning i en programvara i browsern; vi hänvisar dock här i förekommande fall till att inte samtliga funktioner på denna webbsida kommer att kunna användas. Dessutom kan man avaktivera dessa målinriktade annonser (efter intressegrupper) hos Google (inom Googles displaynätverk) i browsern genom att välja AV på avsedd plats via denna länk: www.google.com/settings/ads eller genom att avaktivera dem på: http://www.aboutads.info/choices/. Ytterligare information om dessa inställningsmöjligheter och Googles dataskydd finns på: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/?fg=1. Närmare information om Google-tjänsterna Adwords Remarketing och Conversion Tracking liksom Googles dataskyddsförklaring finns på: http://www.google.com/privacy/ads/.

Användning av Facebook-tjänsten Website Custom Audience

Vår webbsida använder sig av såkallad retargeting-teknik i form av tjänsten Website Custom Audience inom det sociala nätverket Facebook, som drivs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), och detta möjliggör för våra webbside-besökare, som redan är intresserade av att handla våra produkter i vår e-butik och som är Facebook-medlemmar, att se relevant reklam och få erbjudanden via vårt nätverk på Facebook. Härtill kommer att det på vår webbsida även finns såkallade Facebook retargeting-pixels inflätade, vilka gör det möjligt för Facebook att upptäcka besökare, som använder sig av pseudonym på Facebook, och att använda dessa data för att skapa våra Facebook-annonser på Facebook. Personuppgifter kommer inte att utvinnas eller lagras, och man kan inte identifiera någon på Facebook genom att koppla samman dessa data via tjänsten Retargeting-Pixel med användardata, som Facebook har lagrat. Närmare information om dataskydd och vilka inställningsmöjligheterna är finns på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och https://www.facebook.com/about/privacy/. Man kan även protestera mot användningen av Facebook-tjänsten Website Custom Audiences i framtiden via länkarna: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. När du använder en sådan länk för att lämna vår webbplats har vi inte någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ta något ansvar för innehållet eller integritetsskyddet på andra webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa igenom integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen.

Tekniska krav

Den här webbplatsen är utformad för att fungera smidigt för så många besökare som möjligt och har stöd för tre upplösningar. De flesta funktioner går att använda i alla webbläsare. Vi kan dock endast garantera full funktionalitet med följande webbläsare:

• Internet Explorer
• Firefox
• Google Chrome
• Safari

Vi har stöd för den senaste versionen av Google Chrome samt aktuella och tidigare större versioner av Firefox, Internet Explorer och Safari enligt ett rullande schema. Varje gång en ny version släpps börjar vi stödja den versionen och upphör med stödet för den tredje senaste versionen.

Vi rekommenderar att du använder en bildskärm med en upplösning på minst 1 024 x 768 bildpunkter och installerar insticksprogrammet Adobe Flash Player för att kunna visa allt innehåll och använda alla funktioner på webbplatsen. Programmet går att ladda ned kostnadsfritt på http://get.adobe.com/flashplayer. Eftersom nya versioner av insticksprogrammet släpps ofta bör du uppgradera Adobe Flash Player när du uppmanas att göra det.