Sök produkt:

article

Livsviktigt stödarbete

Envist stödarbete ska bevara fjällrävsstammen

Mer mat och färre rödrävar – det är i korta drag receptet för hur fjällräven kan bevaras. I Sverige sköts stödåtgärder av länsstyrelserna. Bäst förutsättningar har fjällrävarna i Jämtlands län, där arbetet bedrivs tillsammans med Norge inom ett delvis EU-finansierat gränsöverskridande projekt, Felles Fjellrev. Däremot ser det sämre ut i Norrbotten som riskerar att helt förlora Lapplands landskapsdjur.

De viktigaste insatserna för att bevara fjällrävsstammen har visat sig vara stödutfodring under sommar och vinter i kombination med avskjutning av rödräv.

»Dessutom skulle man behöva flytta runt fjällrävar från olika kullar under goda år för att motverka risken för inavel.«

Säger professor Anders Angerbjörn, fjällrävsexpert och en av de drivande krafterna bakom flera av de fjällrävsprojekt som genomförts under de senaste 25 åren. Sådan förflyttning sker också inom ett norskt avelsprogram som bedrivs av Norsk Institutt för Naturforskning, NINA.

Ovanstående åtgärder är också huvudingredienserna i svenska Naturvårdsverkets program för fjällrävens bevarande. Ansvaret för att genomdriva dem vilar på länsstyrelserna. Intensiteten i åtgärder varierar över landet men tyvärr råder det en ständig brist på pengar.

Norsk-svenskt samarbete ökar chanserna

Felles Fjellrev är ett gränsöverskridande initiativ i Jämtlands län-Tröndelag som ska hitta en gemensam modell för att bevara norsk-svenska fjällrävar. Projektet finansieras till hälften av EU/InterReg och har därmed förhållandevis bra förutsättningar att genomdriva åtgärder. Länsstyrelsen i Jämtlands län och Direktoratet for naturforvaltning i Norge är projektägare och viktiga finansiärer. Medverkar gör även Stockholms universitet och NINA. Arbetet inleddes våren 2010 och det fyraåriga projektet har som övergripande mål att göra fjällområdena i Tröndelag och Jämtlands län till Skandinaviens bästa fjällrävsland.

Forskning ger mer kunskap

Vid sidan av stödprojekt bedrivs även forskning kring fjällräven, bland annat på zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Målet är att förbättra kunskapsbilden kring fjällrävens situation, och forskningen sker bland annat i form av fältstudier och insamling av dna-prov för att kartlägga den genetiska variationen hos stammen. Studierna finansieras bland annat av Världsnaturfonden, WWF, och privata donationer – till exempel från oss på Fjällräven och vårt systerbolag Naturkompaniet.