Sök produkt:

article

Navigering

Läs landskapet, följ med på kartan

Att kunna navigera med karta och kompass är A och O för en säker och behaglig tillvaro ute i vildmarken. Det finns förvisso flera rösade leder att följa i fjällen men att till fullo lita till kryssmarkeringar invaggar dig lätt i en falsk känsla av säkerhet. Därför bör du alltid följa med på kartan med ett finger där du befinner dig. Ett annat viktigt råd är att lyfta blicken från kartan och läsa av landskapet runt omkring dig – även bakåt.

Karta är en bra start

Kartor finns i en mängd utföranden, den stora skillnaden ligger i detaljupplösningen. Lämplig skala för att navigera i exempelvis fjällen är 1:50 000. Kartor finns att köpa i välsorterade friluftsbutiker, på fjällstationer, turistbyråer och specifika kartbutiker. Ett gott råd är att köpa dem i god tid eftersom kartstudier är en del av planeringen av vandringen. Då riskerar du inte heller att ditt aktuella kartblad är slutsålt när du står redo att börja ditt äventyr. Tänk också på att kartor har ett ”bäst före”-datum. Ledsträckningar ändras och exempelvis broar och vindskydd kan flyttas av olika skäl. Därför bör du se till att ha den senaste utgåvan för ditt område.

Utöver kartan och kompassen är gps (med pigga batterier) och en lätt kikare bra hjälpmedel.

Så gör du: Karta och kompass

1. Håll kartan med övre kanten mot norr.
2. Lägg kompassen med linjalen (kanten) mellan den punkt du befinner dig och målet, med kompassens kurspil åt samma håll som målet.
3. Vrid kompasshuset så att dess norrpil pekar mot kartans norr och sammanfaller med kartans nord-syd-meridianer (rutnät).
4. Vrid kompassen så att kompassnålens röda norrspets sammanfaller med kompasshusets norrpil.
5. Nu pekar kompassens kurspil mot målet.


Johan Skullman visar hur du använder kompassen.

Använd landmärken

Att identifiera tydliga landmärken och deras plats på kartan är en viktig del i navigeringen. Höjder, vattendrag, tv-master, kraftledningar och liknande kallas i orienteringssammanhang för ”ledstänger” och underlättar färden framåt. Att gå enbart på kompasskurs är nämligen svårare än många tror, när avstånden blir långa kan avvikelsen bli stor. Ett bra tips är att ta ut tydliga syftpunkter som du ser, en stor sten eller ett tydligt träd, som du tar sikte på och går till. När du väl är vid den första syftpunkten, tar du kompasskurs igen och väljer en ny syftpunkt. På så sätt behöver du inte gå och titta på kompassen hela tiden.

Om du går vilse

Om du trots allt skulle tappa bort dig är det viktigt att du inte börjar irra handlöst. Så fort du är osäker: stanna, tänk till och titta runt omkring dig. Försök orientera dig om läget och lägg upp en plan för att kunna fatta ett beslut. Det finns flera sätt att på nytt lokalisera dig, här är några exempel:

• Vänd tillbaka till sista säkra punkt. Detta är enklare att göra om du lyft blicken och kollat in landskapet omkring dig medan du rört dig. Dina sinnen registrerar både medvetet och omedvetet saker som är annorlunda i terrängen, vilket gör det enklare att finna vägen till ”sista säkra”.

• I mjuk terräng som lera kan du i äkta trapper-anda följa dina egna fotspår åter mot en plats du kan orientera dig vid.

• Använd flera sinnen, även hörseln. Fordonsljud skvallrar om en trafikerad led, porlande vatten leder ofta till en sjö. Tänk dock på att ljud kan studsa mot klippor, exempelvis, så det är inte alltid lätt att dra slutsatser om riktning utifrån det första intrycket.

• En gammal trapper-sanning är att stigar leder till något. Människostigar leder ofta till hus, vägar, vatten, medan djurstigar leder till en boplats, vatten eller matplats. Genom att följa en sådan stig kan du nå fram till en plats som det är enklare att orientera dig själv ifrån.

• Gå upp på en höjd för att få överblick över landskapet. En teknik för att orientera sig är genom så kallad avskärning, då man med två, helst tre, punkter, och kompassen kan pricka in på kartan var man befinner sig.

• Använd en gps för att lägga en waypoint vid ”sista säkra”, till exempel när du kliver ur bilen, eller vid lunchpaus, vid nattlägret. Om du virrar bort dig använder du gps:en för att hitta tillbaka dit.

• Om du vet att du i rakt sydlig riktning har en väg eller en stor sjö: använd kompassen för att gå rakt mot den. När du når fram dit kan du ofta enklare hitta din exakta punkt.