Sök produkt:

article

Navigering vintertur

Läs landskapet och planera din väg

Även om du är ute på en kortare tur längs markerade leder så bör karta och kompass alltid ingå i utrustningen. Särskilt i fjällterräng kan vädret ändras snabbt med kyla, hårda vindar och kraftig nederbörd som följd. Med oväder försämras sikten och karta och kompass blir oumbärliga. En GPS är förstås ett utmärkt hjälpmedel men med tanke på batteriers begränsade drifttid i kyla är det klokt att inte enbart lita på elektroniken.

I klart väder med öppna vyer kan du planera färden många kilometer i förväg. Välj den lättaste och minst energikrävande rutten från punkt A till punkt B, planera delmål och kontrollera regelbundet var du befinner dig på kartan för att vara beredd vid eventuella väderförändringar. Tänk på att lyfta blicken från kartan och läsa av landskapet runt omkring dig – även bakåt.

En viktig del i att orientera sig fram består i att hitta tydliga landmärken och deras plats på kartan. Det kan vara en höjd, vattendrag, tv-mast, kraftledning och liknande. Dessa kan användas som så kallade ”ledstänger” och syftmärken när du rör dig framåt. Att gå enbart på kompasskurs är svårare än många tror, när avstånden blir långa kan avvikelsen bli stor. Ett bra tips är att ta ut tydliga syftpunkter som du ser, en stor sten eller ett tydligt träd, som du tar sikte på och går till. När du väl är vid den första syftpunkten, tar du kompasskurs igen och väljer en ny syftpunkt. På så sätt behöver du inte gå och titta på kompassen hela tiden.

Om vädret är dåligt eller om du tar dig fram i svår terräng – till exempel tät skog – måste du däremot lita till kompassen fullt ut. Det kräver kunskap och erfarenhet och det gäller att noggrant ta riktmärken för att färdas rakt. Ett tips är att använda sig av säkerhetslinan och låta en kompis gå som siktmärke framför, och styra personen så att han/hon håller en kurs som motsvarar kompassriktningen. Vid mycket dålig sikt kan du behöva hålla reda på avstånd genom att stega på skidor eller räkna stavtag. (Det förutsätter förstås att du förberett dig genom att räkna in hur många steg/stavtag du tar på hundra meter.) Det sistnämnda bör du göra även om du använder en GPS.

Vid dålig sikt är det extra viktigt att välja en färdväg så att du undviker farliga hinder som raviner, stup eller sprickor. Färden underlättas förstås om du kan följa ledstänger som markerade vinterleder, skogspartier, bergssidor, kraftledningar och liknande.

Så gör du: Karta och kompass

1. Håll kartan med övre kanten mot norr.
2. Lägg kompassen med linjalen (kanten) mellan den punkt du befinner dig och målet, med kompassens kurspil åt samma håll som målet.
3. Vrid kompasshuset så att dess norrpil pekar mot kartans norr och sammanfaller med kartans nord-syd-meridianer (rutnät).
4. Vrid kompassen så att kompassnålens röda norrspets sammanfaller med kompasshusets norrpil.
5. Nu pekar kompassens kurspil mot målet.

Det bästa rådet kring navigering är att öva, så att du är väl förtrogen med hur fort du tar dig fram i olika terräng med och utan packning, hur du läser av kartan och använder kompassen – i både bra och sämre väder och i olika typer av terräng. Det är också bra att nöta in sin steglängd och räkna in hur många steg/stavtag som krävs för att tillryggalägga hundra meter. Tänk på att det skiljer sig väsentligt om du går på plan mark eller uppför en fjällsida.

Visste du att: Vinterleder i svenska fjällen markeras med stolpar med kryss, så kallade ledstjärnor. Kryssen är ofta rödmålade. De placeras med omkring 40 meters mellanrum för att du ska kunna följa leden även vid dålig sikt. Stolpar med två kryss visar att leden ändrar riktning.