Our promises are to always treat animals with respect and dignity - Fjällräven

Våra löften

Att behandla djur med respekt och värdighet

Vi har valt att använda material av animaliskt ursprung – som ull, dun och läder – när inget syntetmaterial kan erbjuda samma funktionalitet. Men det betyder inte att vi accepterar grym eller ovarsam hantering av djur eller metoder som skadar eller orsakar onödigt lidande – tvärtom. 

Genom vår uppförandekod måste våra leverantörer garantera att deras djur behandlas humant, och vi arbetar hårt för att säkerställa fullständig spårbarhet genom alla produktionskedjor. Vi har redan nått målet för dun, nu är siktet inställt på ull och läder.

Wool Materials - Natural temperature control. Read more about materials at Fjällräven Online Store.
Våra löften till dig ”Ingen plockning av levande fåglar, ingen tvångsmatning, ingen mulesing.”
Never feel cold again. Explore our down products from Fjällräven Online Store
Dun

Ingen levande-plockning; 100 procent spårbart högkvalitetsdun.

A mulesing-free journey towards traceability. Read more at Fjällräven Online Store
Ull

En mulesing-fri resa mot spårbarhet.

Controlled tanning without compromising on quality
Läder

Ansvarsfull garvning utan att kompromissa med kvalitet.