The Arctic Fox Initiative - Supporting projects that put nature first. Read more at Fjällräven Online Store.

The Arctic Fox Initiative

Vi stödjer projekt som sätter naturen i första hand

I centrum för allt vi gör ligger en önskan att skydda och bevara naturen så att även framtida generationer kan njuta av den. Utan naturen är vi ingenting. Därför har vi startat Arctic Fox Initiative (döpt efter vår namne) som stödjer projekt som bidrar till att bevara naturen eller som gör att fler människor kan ta sig ut och uppleva den.

Insamling sker genom försäljning av produkter märkta med Arctic Fox Initiative-logon och genom aktiviteter i butiker och på våra evenemang.

Projekt som stöds ska:

  • Inspirera människor till att tillbringa mer tid i naturen eller bidra till att bevara växt- eller djurliv.
  • Vara mätbara
  • Öka allmänhetens medvetenhet kring problematiken eller initiativet

Under våren 2019 kommer du här kunna rösta på och läsa mer om de projekt som vi har valt att stödja.

Our first ever conservation project started in 1994 when we decided to support research into our threatened namesake, the Swedish arctic fox. Read more at Fjällräven Online Store.

Rädda fjällräven

Vårt första bevarandeprojekt startade redan 1994 då vi bestämde oss för att stödja forskning om vår utrotningshotade namne, den svenska fjällräven.

Läs mer