Our first ever conservation project started in 1994 when we decided to support research into our threatened namesake, the Swedish arctic fox. Read more at Fjällräven Online Store.

Rädda fjällräven

Ett arbete som ligger oss varmt om hjärtat

Fjällräven är ett nyfiket, vänligt och karismatiskt rovdjur som symboliserat vårt företag sedan 1960, då grundaren Åke Nordin letade efter ett passande namn på sin nystartade verksamhet. Han inspirerades av fjällrävens uppfinningsrikedom och skicklighet i att anpassa sig efter högfjällets hårda klimat.

Men fjällrävarna har mött stora utmaningar – på senare tid till följd av klimatförändringar – och de är akut utrotningshotade i Skandinavien. Sedan 1994 har vi stöttat den forskning på fjällrävar som bedrivs vid Stockholms universitet. Tack vare finansiering från EU i kombination med våra bidrag har forskningsgruppen kunnat se den svenska stammen växa från cirka 50 individer på 1980-talet till dagens över 200 rävar.  

Det finns fortfarande mycket att göra, och klimatförändringarna innebär nya utmaningar. Vi fortsätter därför att stötta teamet på Stockholms universitet i deras kamp för att hjälpa vårt hjärtedjur.

Du kan följa vårt samarbete med Fjällrävsprojektet vid Stockholm universitet på vår blogg, The Foxtrail.