Sök produkt:

article

Rättvis produktion

Samarbete för förbättrade arbetsförhållanden

För att bidra till bättre arbetsförhållanden för dem som tillverkar våra produkter lägger vi stor kraft på att utveckla rättvisa och ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer med våra samarbetspartners i produktionskedjan. Vi är övertygade om att respekt och förtroende är grunden för ett bra samarbete och investerar både resurser och tid i att odla en bra dialog med leverantörerna.

När vi introducerade vår Uppförandekod för flera år sedan, gick de flesta av våra partners med i ett konstruktivt samarbete där vi med gemensamma krafter initierat en process för att möta kriterierna i koden. Men vi är oroliga för att implementeringen, allt eftersom tiden går, riskerar att övergå i en slags rutin och handla om att bocka av "att-göra-punkter" på en lista, utan verkligt engagemang i de bakomliggande principerna.

Utvärderingar, stödinsatser och utbildning

Vi har därför sjösatt ett initiativ för att lyfta insatserna till en ny nivå. Med utgångspunkt i vår hållbarhetspolicy, The Fjällräven Way, har vi bjudit in leverantörer att följa med på vår resa mot hållbarhet för att gemensamt arbeta med en rad sociala och miljömässiga utmaningar i vår bransch.

Under 2013 blev vi affärspartners till Fair Labor Association (FLA), en intresseorganisation som omfattar både företag, ideella organisationer, universitet och myndigheter och som arbetar för att förbättra arbetsförhållanden hos underleverantörer världen över. FLA gör inte bara oberoende granskningar och utvärderingar av företag och produktionsförhållanden, utan erbjuder också support och utbildning för att förbättra villkoren och göra konkreta, positiva insatser för social utveckling.

Det är en komplex uppgift, eftersom rättvis behandling av produktionspersonal både bygger på bra relationer mellan oss och leverantören, och på relationer mellan företagets ledning och de anställda. Dessutom bygger det på ett engagemang hos hela branschen och – inte att förglömma – lagar och regler i produktionsländerna. Vi hoppas att vi med tiden får se en påtaglig positiv utveckling men inser att det är en lång väg att vandra och att inget företag på egen hand kan göra de förändringar som krävs. Genom att gå med i FLA har vi i stärkt utsikterna för att lyckas med våra avsikter.