Sök produkt:

article

Skadetransport

Tungt och svårt att transportera skadade

Att transportera en skadad person kan innebära stora svårigheter. Visst går det att arrangera improviserade bårar med hjälp av slanor, vindsäck, liggunderlag och liknande. Men det är oerhört tungt att dra ett sådant ekipage och ofta innebär det stora risker för den skadade. Kanske ger det i alla fall möjlighet att ta ner den skadade i mer skyddad terräng, för att därifrån kunna söka hjälp.

Det bästa är förstås om man har tillgång till en pulka, och en rejäl sådan. Den bör vara minst två meter lång för att utan särskilda arrangemang kunna användas för skadetransport av en vuxen person. En kortare pulka, på 1,50-1,60 centimeter, kan eventuellt fungera om den skadade kan placeras i framstupa sidoläge eller om fotstöd kan improviseras på skaklarna. Här krävs emellertid mycket passning eftersom tippningsrisken är stor.

Skydda mot följdrisker

Vilket tillstånd den skadade befinner sig i påverkar naturligtvis om personen kan transporteras överhuvudtaget. I en del fall kan det vara bättre att bli kvar på platsen och ordna ett skydd för att undvika att utsätta den skadade för följdrisker, exempelvis hypotermi. Lägg den skadade på ett liggunderlag, packa in personen i varma kläder och sovsäck och ge varm dryck om han/hon är vid medvetande. Det är också bra att sätta upp tält eller ordna vindskydd, kanske också göra upp en eld.

Svåra ställningstaganden

I de bästa omständigheter kan ni ringa efter hjälp, och då är det bara att stanna i skydd och se till att ni är så synliga som möjligt. Ibland måste emellertid mycket svåra beslut tas – som att stanna hos den skadade eller ge sig iväg och söka hjälp. Här får man försöka vara rationell och tänka ut vad som blir konsekvensen av olika handlingsalternativ. Vilken insats kan du göra för den skadade genom att stanna kvar? Vilka är dina möjligheter att nå undsättning? Om du genom att ge dig iväg utsätter dig själv för stora risker – och därmed också din skadade vän – då gör du kanske bättre i att stanna. Det är svåra beslut, utan rätt eller fel. Här måste du också veta vad ni meddelat andra om er färd och värdera hur det kan påverka era chanser att få hjälp.