Sök produkt:

Deltagarinformation

I följande text hittar du viktig information för dig som deltagare i Fjällräven Classic. Här hittar du många svar om vandringen. Du kan läsa om allt från hur du tar dig till starten i Nikkaluokta, vad som ingår i anmälningsavgiften till hur du tar hand om ditt avfall under vandringen.

I anmälningsavgiften ingår

• Busstransport från Kiruna flygplats och Kiruna järnvägsstation till Högalidsskolan som är samlingspunkt för Fjällräven Classic. Detta gäller från och med torsdag den 10:e augusti.
• Busstransport från Högalidsskolan till starten i Nikkaluokta den 11:e, 12:e eller 13:e augusti.
• Transport av ett bagage (max 60 liter/20kg) från Kiruna eller Nikkaluokta till Abisko.
• Karta och plastficka.
• Vandringspass
• Gas, bensin eller T-röd. Använder du bensin eller T-röd ska du ha med dig en flaska till bränslet.
• Mat och bröd för vandringen
• Säkerhetsskynke
• Fjällräven Classic avfallspåse

Buss- eller tågtransport från Abisko till Kiruna efter loppet ingår inte i anmälningsavgiften. 

Före start

Ange din ankomsttid till Kiruna och bussavgång till start

För att kunna planera och optimera transporterna kring Fjällräven Classic uppmanar vi dig som deltagare att ange både din ankomst till Kiruna (om du kommer med flyg eller tåg) och vilken buss du ska åka med till starten i Nikkaluokta.

Fyll i dina uppgifter i formuläret på Fjällräven Classics hemsida senast den 1:a augusti. Detta går att göra från och med mitten av juni.

Samlingspunkt – Högalidsskolan

Högalidsskolan i Kiruna är samlingspunkt för deltagare i Fjällräven Classic. Vid Högalidsskolan får du den utrustning som ingår i anmälningsavgiften och här lämnar du ditt bagage för vidare transport till Abisko. Här kan du njuta av en god fika i Trekkers café och här har Naturkompaniet försäljning av friluftsutrustning.

Koordinater för Högalidsskolan (WGS84): 67°51'35.1"N 20°14'6.1"E.

Incheckning

Alla deltagare ska registrera sig vid incheckningen på Högalidsskolan.

Incheckningen vid Högalidsskolan är öppen (med reservation för ändringar)

Torsdag 10/8: 12:00 – 20:00
Fredag 11/8: 06:00 – 20:00
Lördag 12/8: 06:00 – 20:00
Söndag 13/8: 06:00 – 11:00

För deltagare som kommer med egen bil till Nikkaluokta eller väljer att bo i Nikkaluokta före start finns möjlighet att registrera sig och lämna sitt bagage i Nikkaluokta.

Incheckningen i Nikkaluokta är öppen (med reservation för ändringar):

Torsdag 10/8: 18:00 – 20:00
Fredag 11/8: 07:00 – 16:00, 18:00 – 20:00
Lördag 12/8: 07:00 – 16:00, 18:00 – 20:00
Söndag 13/8: 07:00 – 13:00

Utrustning som ingår i anmälningsavgiften

Vandringspass

Vandringspasset får du vid incheckningen. Det är ett litet häfte som du bär med dig under vandringen. Vid start och målgång skriver en funktionär in din start- respektive måltid i passet. Vid varje checkpoint ansvarar du som deltagare för att vandringspasset stämplas med stämpel som är unik för varje checkpoint. Vid målgången kontrolleras passet så att alla checkpoints passerats. 

På baksidan av ditt vandringspass finns en streckkod för elektronisk registrering. Vid inpassering i startfållan samt vid mål kommer denna att avläsas.

Karta

En karta per deltagare erhålls vid incheckningen. Kartan är i skalan 1:75 000 och ekvidistansen är 10 m. 

Mat och bränsle

Vid incheckningen får du bränsle för loppet (gas, bensin eller T-sprit) och här finns även den första matdepån. Du kan sedan fylla på med mat och gas (inte bensin och T-sprit) vid checkpointen i Sälka (efter 46,5 km) och checkpointen i Alesjaure (efter 73 km). Mjukt bröd delas endast ut vid incheckningen.

Depån i Sälka öppnar lördag 12:e augusti kl 16 och depån i Alesjaure öppnar söndag 13:e augusti kl 16.

Maten är frystorkad och tillagas genom att hälla kokande vatten direkt i förpackningen.

Gasen är Primusgas för kök med standardiserad skruvventil. Om du använder bensin eller T-sprit ska du ha med dig en egen flaska att fylla vid incheckningen. För att reducera avfallshanteringen uppmanar arrangören att deltagare delar bränsle under vandringen.

Fjällräven Classics avfallspåse

En tygpåse som delas ut vid incheckningen där du samlar ditt avfall under vandringen.

Säkerhetsskynke

Vid starten får du ett signalfärgat skynke som tillsammans med vandringspasset är din identifiering som deltagare i Fjällräven Classic. Skynket ska fästas högt på ryggsäcken så att det syns både framifrån och bakifrån. Skynket fungerar också som ett hjälpmedel för att påkalla uppmärksamhet i en nödsituation. 

Bagage till Abisko

I anmälningsavgiften ingår transport av ett bagage från Kiruna eller Nikkaluokta till Abisko. Varje deltagare får skicka med en väska på max 60 liter och 20 kg. Större eller tyngre bagage kan lämnas in mot en avgift. Vid incheckningen får du en bagagelapp med ditt namn och startnummer som ska fästas vid bagaget. I Abisko kan du kvittera ut din väska, oavsett vilken tid på dygnet du når målet. 

Start

Transport till starten i Nikkaluokta

Busstransport från Högalidsskolan till Nikkaluokta ingår i anmälningsavgiften. Transporten tar ca en timme.

Bussarna avgår följande tider:

Fredag 11/8: 06:30, 10:30 och 13:30
Lördag 12/8: 06:30, 10:30 och 13:30
Söndag 13/8: 06:30 och 10:30

Bussarna avgår när de är fyllda, tiderna ovan anger tidigaste avgång.

Startgrupper

Det finns åtta startgrupper i Fjällräven Classic, du anger vid anmälan vilken startgrupp du vill starta i.

Startgrupp 1: Fredag 11 augusti, klockan 09:00
Startgrupp 2: Fredag 11 augusti, klockan 13:00
Startgrupp 3: Fredag 11 augusti, klockan 16:00
Startgrupp 4: Lördag 12 augusti, klockan 09:00
Startgrupp 5: Lördag 12 augusti, klockan 13:00
Startgrupp 6: Lördag 12 augusti, klockan 16:00
Startgrupp 7: Söndag 13 augusti, klockan 09:00
Startgrupp 8: Söndag 13 augusti, klockan 13:00

Byte av startgrupp

Du kan själv byta startgrupp genom att redigera i din anmälan. Använd de inloggningsuppgifter du fick i din anmälningsbekräftelse.  Efter det är byte av startgrupp endast tillåtet om två deltagare byter grupp med varandra. Administrationen för bytet av startgrupp sker då i Kiruna vid incheckningen. 

Startregistrering

En timme före respektive start öppnar startfållan. Alla deltagare ska passera registreringen till startfållan. En funktionär fyller i din starttid i vandringspasset och du får din första unika stämpel i Vandringspasset. Här delas även säkerhetsskynket ut. När du registrerat dig har du möjlighet att lämna startfållan för t ex toalettbesök.

Vandringen

Vandringsleden

Vandringsleden som du ska följa är märkt med rösen och målade markeringar på stenar och i vissa fall träd. Sommarleden som du vandrar går ofta parallellt med vinterleden som markeras med ledkryss (vilken inte rekommenderas för sommarvandring).

Du ansvarar själv för orienteringen längs leden. Se till att alltid ha kartan och kompassen till hands och håll koll på att du är på rätt väg.

Leden har normalt inga svåra eller farliga passager. Ta det försiktigt vid dålig sikt och kraftigt regn som innebär höga flöden i bäckar som ska passeras.

Checkpoints

Fjällräven Classic-vandringen passerar sex checkpoints mellan Nikkaluokta och Abisko. Vid varje checkpoint ansvarar du för att få ditt vandringspass stämplat av funktionär från Fjällräven. Funktionärerna finns i ett stort tält vid varje checkpoint och dessa bemannas dygnet runt. I nödfall måste funktionärerna lämna checkpointen, då hänger stämpeln väl uppmärkt utanför tältet och du får stämpla själv. 

Vid varje checkpoint finns även en ”gästbok”. Fyll i uppgifterna om tidspassering, det finns även möjlighet att lämna meddelanden vandrare emellan.

Övernattning

All övernattning under loppet sker i tält. Ett tält kan självklart delas av flera vandrare. Övernattning i Svenska turistföreningens (STF) stugor är inte tillåtet. 

Du väljer själv var och när du slår upp ditt tält förutom i Abisko nationalpark (se nedan). Respektera de säkerhetsavstånd (brandfara) som gäller för tältning i anslutning till STF:s stugor. Checkpointpersonalen har information angående säkerhetsavstånd.

De sista 15 km av loppet går genom Abisko nationalpark. I nationalparken gäller särskilda bestämmelser för var man får tälta och göra upp eld. Det är tillåtet att tälta vid Abiskojaurestugorna samt fem kilometer söder om Abisko turiststation, vid Nissanjåkk, där det finns en iordningställd tältplats.

Avfall och nedskräpning

Du samlar det avfall du producerar under vandringen i Fjällräven Classic avfallspåse som du ska kunna visa upp vid målet i Abisko. Det är absolut förbjudet att lämna avfall längs banan, vid checkpoints, stugplatser eller vindskydd eftersom det blir en stor mängd avfall när många utnyttjar faciliteterna. När du som deltagare bär med dig ditt eget avfall reduceras även behovet av flygtransporter. 

Utnyttja i största möjliga mån de toaletter som finns vid checkpoints och vindskydd längs leden. 
Behöver du uträtta dina behov på annan plats ska du gräva ner alternativt täcka avföring med
stenar och elda upp eller ta med ditt toalettpapper.

Solens upp- och nedgång

I mitten av augusti är solen uppe mellan ungefär klockan 04:00 till 22:00.

Vatten

Dricksvatten finns naturligt längs leden. Undvik dock små vattensamlingar med stillastående vatten.

Bastu

I Sälka och Alesjaure finns bastu som är gratis att använda för deltagare i Fjällräven Classic. Bastun stänger kl 22. Var vänlig och följ de riktlinjer som gäller för bastubad, d v s hugg ved, hämta vatten, se till att det finns varmt vatten i tvättrummet och lämna bastun i rent skick.

Även vid Abiskojaurestugan finns det bastu, där kostar bastubad 50 kr.

Vandring med hund

Tänk på att alltid ha hunden kopplad. 

Säkerhet och sjukvård längs leden

Läs den utförliga beskrivningen om vad som gäller för sjukvård/säkerhet under loppet på Fjällräven Classics hemsida. Sammanfattningsvis gäller följande:

• Fjällräven Classic går till största delen genom terräng utan mobiltäckning och möjlighet till markburna transporter.

• Det är rekommenderat att komplettera den obligatoriska första-förband-utrustningen med säkerhetsnålar, suturtejp för mindre skärsår, vätskeersättningstabletter och smärtstillande tabletter.

• Tänk på att äta och dricka ordentligt för att få tillräckligt med energi och för att minska risken för huvudvärk.

• Var noga med hygien i samband med sårhantering, använd rikligt med rent vatten och tvål för att tvätta sår och eventuella skavsårsblåsor som skall punkteras.

• Tag kontakt med funktionärerna vid en checkpoint vid skada eller sjukdom. Vid samtliga checkpoints och vid målet finns sjuksköterska eller läkare med utrustning och läkemedel för akuta skade- och sjukdomsfall (både urval och mängd utrustning och läkemedel är begränsad). Funktionärerna vid checkpoints har även möjlighet att kontakta målet i Abisko vid sjukvårdsrelaterade frågor.

• Vid skada eller sjukdom finns i nödfall möjlighet till helikopterevakuering. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift enligt gällande flygtaxa (1 500 – 5 000 kr/pers) för helikoptertransport. I icke akuta fall kan det dröja några dygn innan evakuering sker (vi vill minimera helikopterflygning i området och det kan vara dåligt väder).

• Vid allvarlig/livshotande skada eller sjukdomsfall skall självklart SOS Alarm (112) utnyttjas.

• Endast akuta sjukvårdsärenden dokumenteras. För övriga undersökningar, intyg och försäkringsärenden hänvisar vi till ordinarie sjukvård på hemorten.

• Arrangören ansvarar inte för att hålla reda på var deltagare befinner sig, det är upp till deltagaren att kontakta arrangören vid tillbud. Eftersök kommer rutinmässigt ej att ske vid avsaknad av deltagare.

Avbryta vandringen

På grund av att det inte finns några vägar längs Kungsleden så går det inte att avbryta Fjällräven Classic utan att gå till Abisko eller Nikkaluokta. Om du vänder tillbaka i stället för att fullfölja vandringen ber vi er om att kontakta en funktionär på någon checkpoint eller ringa kontaktnumret 073-832 41 20.

Fjällräven har funktionärer i Nikkaluokta dagarna efter start. Brytande som tar sig till Nikkaluokta kan kontakta funktionärerna så att bagage i Abisko kan transporteras till Scandic Hotell Ferrum i Kiruna. Det avgår max två transporter per dag från Abisko så eventuellt kommer bagaget nästföljande dag.

Tidsbegränsning

Det finns ingen formell tidsbegränsning för genomförandet av Fjällräven Classic men Fjällrävens bemanning längs vandringsleden avvecklas successivt under loppet. Checkpoints längs banan stänger följande tider:

Kebnekaise Fjällstation: måndag 14:e augusti 12:00
Singistugan: tisdag 15:e augusti 12:00
Sälkastugan: onsdag 16:e augusti 12:00
Tjäktja: torsdag 17:e augusti 12:00
Alesjaurestugan: torsdag 17:e augusti 18:00
Kieron: fredag 18:e augusti 10:00 

Målet i Abisko stänger officiellt fredag den 18:e augusti klockan 13:00. Efter det har du möjlighet att få din målstämpel och medalj via receptionen på Abisko turiststation.

Målet i Abisko

Målgång

Målgången i Abisko är bemannad 24 timmar om dygnet. I Abisko kan du kvittera ut ditt bagage och det finns tillgång till omklädning, dusch och bastu. Avgiften för dusch och bastu betalar du i receptionen.

Fjällräven Classic-medaljen

Alla som fullföljer Fjällräven Classic får en guldmedalj som delas ut efter målgång.

Trekkers Inn

Vid målgången finns en ”Friluftspub” med mat, dryck och musik där du kan sitta ner och träffa andra deltagare.

Utlottning av priser

Utlottning av priser sker söndag till torsdag kväll i Trekkers Inn i Abisko.

Logi

Kiruna

Camp Ripan (www.ripan.se) i anslutning till Högalidsskolan. Hotellrum, stugor och camping. Tel 0980-630 00.

Scandic Hotell Ferrum (www.scandichotels.se/ferrum). Hotellrum. Tel 0980-39 86 00.

Fler boendealternativ i Kiruna finns på  http://www.kirunalapland.se/bo/

Nikkaluokta

Nikkaluokta Sarri AB (www.nikkaluokta.com). Stugor och camping. Tel 0980-550 15.

Abisko

Abisko Turiststation (www.abisko.nu). Hotellrum, stugor, övernattningsbäddar och camping. Tel 0980-402 00.

Abisko Mountain Lodge (www.abiskomountainlodge.se). Hotellrum och stugor. Tel 0980-401 00.

Björkliden Fjällby (www.bjorkliden.com). Hotellrum, stugor, vandrarhem och camping. Tel 0980-64100.

Transport från Abisko

I tillägg till ordinarie tåg och bussar arrangerar Fjällräven Classic busstransporter från Abisko till Kiruna flygplats. Tidtabellen är anpassad för flygavgångar från Kiruna under perioden måndag 14/8 – lördag 19/8. Biljetter för dessa bussar kan du köpa i Kiruna (Trekkers Café) eller Abisko senast 12 timmar före respektive avgång. Biljetten kostar 200 kr. Tidtabellen för Classicbussarna finns på Fjällräven Classics hemsida från mitten av juni. 

Observera att transport från Abisko inte ingår i anmälningsavgiften.

För att få dina paket före julafton, beställ innan: 2015-12-17T15:00 Vi har förlängd returrätt till 15 januari 2016 för beställningar gjorda mellan 20 november - 31 december 2015