Sök produkt:

article

Vätsketillförsel

Så håller du vätskebalansen

Att dricka är viktigt av många skäl, och särskilt på vintern eftersom kylan gör att du förlorar stora mängder vätska. Vätskebalans och bibehållen blodsockernivå är en förutsättning för att prestera fysiskt och fungera mentalt. Faktum är att uttorkning är den vanligaste orsaken till att kroppen börjar huttra. Vätskeförlust bidrar till att kärntemperaturen i kroppen sjunker, hjärtfrekvensen ökar och det går åt mer energi för att hålla kroppen igång, samtidigt som prestationsförmågan försämras. Dessutom kan otillräcklig vätsketillförsel, i kombination med fel handskar eller rentav bara händer, ge problem med självsprickor – vilket i allvarliga fall gör det smärtsamt att använda händerna.

Hämta ditt vatten från en öppen, strömmande källa när det är möjligt. Ibland kan du behöva smälta snö, se då till att den inte är förorenad av smuts eller något som kan sprida smitta. Eftersom snön är porös och innehåller mycket luft, kommer mängden sjunka ihop när du smälter den. Packa hårt så får du ur mest vätska. Om du är ute på en längre tur bör du tänka på att snö liksom fjällbäcksvatten är mineralfattigt. För att muskler ska arbeta väl kan du behöva komplettera ditt matintag med kosttillskott (vanligen magnesium, eventuellt i kombination med kalium – natriumklorid finns oftast i tillräckliga mängder i maten).

• Drick små mängder och ofta.
• Drick minst 4 liter per dag.
• Drick varm dryck (minst 20°C) och gärna lätt sötad – det hjälper kroppen att ta upp vätskan och förser hjärnan med blodsocker.
• Undvik att släcka törsten genom att äta snö, det kyler ner kroppen.
• Förvara termos eller vattenflaska nära kroppen vid sträng kyla för att undvika att innehållet fryser.