Sök produkt:

article

Viktigt att dricka

Drick ofta – och i små mängder

Vätskeförlust gör att det går åt mer energi för att hålla kroppen igång, samtidigt som prestationsförmågan försämras. Redan vid en vätskeförlust på så lite som två procent minskar din fysiska prestationsförmåga med 20 procent. Att dricka regelbundet är därför väldigt viktigt, inte minst under varma sommardagar när du svettas mycket. Att klä sig så svalt du kan är förstås en annan del i att förebygga vätskeförlust.

Det bästa är att dricka ofta, ungefär var 20:e minut, och så lite som 1,5-2 deciliter åt gången. Kroppen har svårt att ta upp större vätskemängder än så. Lite socker i vattnet gör det lättare för kroppen att tillgodogöra sig vätskan och hålla blodsockret på en jämn nivå. Gör det lätt att dricka! En vikbar kåsa i benfickan, ett vätskesystem med slang eller en halvliters vattenflaska underlättar regelbunden vätsketillförsel.

Ett enkelt sätt att kontrollera att du får i dig tillräckligt med vätska är att kontrollera urinens färg när du kissar. Den ska vara mycket ljusgul, näst intill ofärgad.

Fjällbäckar och andra vattenkällor

Att hitta vatten är sällan ett problem när du vandrar i den skandinaviska fjällkedjan. Du kan dricka vattnet ur de flesta fjällbäckar, särskilt i högt belägen terräng. Samtidigt ska du vara medveten om att det alltid finns en liten risk att du får i dig bakterier, om det till exempel ligger ett dött djur en bit bort i bäckfåran. Var uppmärksam runt platser där till exempel mycket renar samlas ihop. Undvik stillastående vatten, till exempel pölar och mindre vattensamlingar.

Vatten i bebodda trakter påverkas ofta av jordbruk, vägar, luftnedfall med mera och det innebär ofta större risker för smitta (eller att du får i dig ämnen som är skadliga på något annat sätt). Därför ska du helst inte att dricka direkt ur skogssjön eller bäcken. Koka vattnet när du är osäker, då dör bakterier och bara vissa mikroorganismer kan klara sig (de är dessutom ytterst sällsynta i skandinavisk natur). På kartor och vid turiststationer finns ofta hänvisningar till källor med dricksvatten.

Att planera för vattenbehovet är ett led i planeringen av turen och kan bespara dig både onödiga stopp på vägen och besvärliga sjukdomar.